• Аминта Трети бр.81-1 ДП2
 • + 389 78 399 853
 • + 389 2 609 1717

ОБУКИ И УСОВРШУВАЊЕ

Клучот за секоја организација, која како целина се развива и се соочува со секојдневни предизвици во текот на работењето е добро оформениот, продуктивен тим, во кој секој има своја улога како да придонесе за подобри резултати и поголем успех во организацијата. Но, тимската работа воопшто не е така лесна. Дури и најдобрите тимови често се соочуваат со проблеми кои ги попречуваат нивните колективни достигнувања. За една организација да функционира беспрекорно, потребно е сите негови членови и сегменти да функционираат целосно, ускладено и  во хармонија. Но, тоа не се постигнува секогаш така лесно, се согласувате? Дали можеби чувствувате дека на Вашата организација ѝ треба освежување

Чувствувате ли дека вашите вработени не се доволно мотивирани, па тоа резултира со непродуктивност, константни конфликти или недостаток на време за исполнување на дневните обврски? Ние го имаме вистинското решение за Вашата организација. Rapsody Travel & Events Ви нуди различни професионални обуки за едукација и усовршување од страна на професионални тренери кои ќе Ви помогнат да ја обезбедите вистинската насока до поголем успех на Вашата компанија и неговите вработени, преку подобрување на општата организациска клима, ефикасноста во работењето, нивото на мотивираност на вработените и слично.

Rapsody Travel & Events нуди голем избор на теми за обуки и усовршувања во зависност од потребите на организацијата:

 • Организациска дијагностика
 • Лидерство и менаџмент во организацијата
 • Организациски тим билдинг
 • Стратегиско планирање
 • Екстерна и/или интерна комуникација
 • Ефикасно водење на состаноци
 • Вештини за продажба
 • Деловно преговарање
 • Менаџирање на конфликти
 • Менаџирање на тимови
 • Менаџмент на време
 • Оценување и развој на вработените
 • Мотивирање на вработените
 • Менаџирање на организациски промени

Заедно до победнички тим!